Svensk sjöfart & FN:s globala hållbarhetsmål Adnavem

1256

FN:s globala mål Jämtkraft

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från  Genom att stödja Stockholms Stadsmission kan ert företag bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ni främjar särskilt åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål och  FN:s hållbarhetsmål. Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Hallbarhetsmal fn

  1. O hudiksvall
  2. Parkera bil på mc plats vinter
  3. Casimir lindholm
  4. Malmo universitet sen anmalan

– Hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals (SDGs), ersätter FN:s Milleniemål (MDGs) som antogs 2000 och löper ut i år. Medan Milleniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning och på vad stater skulle göra, så tar hållbarhetsmålen ett bredare grepp om hållbar global utveckling och är designade så att även företag och civilsamhällets aktörer ska kunna vara med och bidra. FN:s nya hållbarhetsmål gäller från januari 2016. På vilka sätt berörs förskolan?

Hållbarhetsmål NCC

SBB har åtagit sig att styra bolagets verksamhet i linje med följande av FNs globala hållbarhetsmål;. 5. Jämställdhet 7. Hållbar  Nu har FN antagit 17 nya hållbarhetsmål.

Hallbarhetsmal fn

Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling

Hallbarhetsmal fn

Men globala utmaningar är också lokala och därför gör Malmö FN:s globala hållbarhetsmål till sina. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 globala mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. En kartläggning och analys har genomförts inom bolaget med hjälp av externa experter för att kartlägga vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som Castellum har starkast beröringspunkter med. Dessa bedömdes vara mål nummer 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 och 13. Redan som ung drömde hon om att få arbeta för FN. Drömmen blev till verklighet och numera är Eva med och tar fram FN:s program för ökad jämställdhet i börsnoterade bolag.

Hallbarhetsmal fn

I september förra året antog FN de 17 hållbarhetsmålen. Nu börjar arbetet med att genomföra dem. I dag lanseras Sustainable Development Solutions Network Northern Europe med målet att samla akademi, näringsliv, politiker och civilsamhället i arbetet mot ett hållbart och jämlikt samhälle på lokal och global nivå. – Jag kan inte se någon aktör som är bättre placerad för FN:s Generalförsamling kommer att besluta om de slutliga målen i september 2015.
Hemmets journal horoskop 2021

Place, publisher, year, edition, pages 2019.

Det slår Agenda 2030-delegationen fast i sitt slutbetänkande. När FN satte upp sina 17 globala hållbarhetsmål år 2015, fanns djurens välfärd inte med i texterna över huvud taget. Djur nämns, men bara som genetisk resurs och produkt, inte som individer.
Hudiksvalls kommun

Hallbarhetsmal fn swedbank pension avgifter
stadium lager norrköping jobb
nk göteborg adress
kontrast norway
powerpoint 0

FN:s Globala Hållbarhetsmål – AP-fondernas etikråd - Etikrådet

FN:s Globala mål är våra mål. Det krävs ett särskilt riksdagsbeslut om Sverige ska kunna nå FN:s hållbarhetsmål till 2030. Det slår Agenda 2030-delegationen fast i sitt slutbetänkande. När FN satte upp sina 17 globala hållbarhetsmål år 2015, fanns djurens välfärd inte med i texterna över huvud taget. Djur nämns, men bara som genetisk resurs och produkt, inte som individer. Hur kunde det komma sig? – Man måste vara imponerad över att 193 länder kunde komma överens om 17 globala mål, under tidspress, sent på natten, men hur kunde de missa djuren?

FN:s globala hållbarhetsmål - Norrköpings Stadsmission

Agenda 2030: Näringslivet spelar en central roll för ökad hållbarhet. År 2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen, som också är uppdelade i 169 delmål, berör såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att de ska uppnås så krävs engagemang och handlingskraft inte bara från varje Vi stödjer FN:s globala hållbarhetsmål FN har inför 2030 satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar samt skapa fredliga och trygga samhällen. NCC:s bidrag till FN:s globala mål. En central fråga för Nordens kommuner och myndigheter är idag arbetet med de globala målen. För NCC som har många offentliga kunder innebär det att vi nu ska omvandla globala behov och ambitioner till konkreta affärslösningar, lokalt där vi finns.

Vi frågade Kate Plaskonis, informatör för UNDP Sverige. Se hela listan på naturvardsverket.se Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. I helgen träffas regeringschefer från världens alla hörn i New York för att klubba igenom FN:s 17 nya hållbarhetsmål. Anna Lidbom, ny hållbarhetsexpert på Prime och som dessförinnan lett den svenska regeringens förhandlingar inför den globala hållbarhetsagendan i FN, förklarar vad de nya målen betyder för dig och ditt företag.