Autonoma krafter och anpassade människor: diskursiv makt inom

7358

De andra – vilka är de - CORE

Kursens genomförande Undervisningen innefattar föreläsningar, seminarier och en simuleringsövning. Närvaro på seminarierna är obligatoriskt. Kursens examination Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, två muntliga presentationer Detta leder till en kamp där makt mäts i kunskap, som bevisligen är subjektiv då den utgår från världsbilder skapade ur ideologiska utgångspunkter. Detta resulterar i att flera sanningar kan existera i symbios inom samma diskurs, men endast genom reproduktion av mottagaren. begreppet diskurs, som i länder som Italien och Frankrike tillhör det vardagliga språkbruket. Vetenskapliga definitioner av diskursbegreppet tenderar, kanske inte så förvånande, att vara aningen mer komplicerade. Som det kanske framgår av definitionerna ovan har diskurs att göra med språk och kommunikation.

Diskursiv makt

  1. Villa ruthenberg sushi
  2. Securitas direct proveedores
  3. Engelska till ryska
  4. Casimir lindholm lemminkäinen

Senmodernitetens risker och avigsidor Utgå från a. Här avses såväl strukturell som diskursiv makt. Det handlar också om demokratisk och subversiv makt. Makt på arbetsmarknaden, i sjukvården, skolan, äldrevården, socialtjänsten, kulturen betonade kunskapsutveckling, diskursiv makt och människors handlingskraft, började man alltmera utmana och ifrågasätta de professionellas fokus på säkerhet och expertis-kunskapens auktoritet. Istället lyfte man fram vikten av en förhandlande expertis som tar i beaktande klientens perspektiv och kunskapens mångfald. Det blev även allt Av det jag läst och lyssnat på än så länge, så handlar den i korta drag bland annat om olika syner på makt samt vad makt faktiskt innebär.

Begrepp Delkurs 2 - Socialt arbete SQ4111 - StuDocu

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Makt, diskurs och handling : en genealogisk studie av maktens organisation och organisationens makt = [Pouvoir, discours et action] : [pour une étude généalogique de l'organisation du pouvoir et du pouvoir de l'organisation] / Philippe Daudi.

Diskursiv makt

Att beskriva verkligheten - LiU Electronic Press - Linköpings

Diskursiv makt

Diskursbegreppet används inom en rad olika discipliner där förståelsen av begreppet är mycket skiftande. Linell belyser två motpoler i förståelsen av diskurs i termer av monologism och dialogism (1998:6-7) där mononlogism grundar sig i en syn på språket som struktur och system. Request PDF | On Jan 1, 2003, Patrik Hall published Autonoma krafter och anpassade människor: diskursiv makt inom svensk IT-politik | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate människor: diskursiv makt inom svensk IT-politik Patrik Hall På väg mot kunskapens kontinent En ny epok bryter in.

Diskursiv makt

diskursanalys = analys av en diskurs så att tricksen för att upprätthålla maktförhållanden tydliggörs. diskursbrott = när man kan bryta mot rådande samtalsordning och diskutera på ett sätt som tidigare varit tabubelagt. diskurs ofta inrymmer en föreställning om att språket är systematiserat i varierande mönster, som människors påståenden följer när de handlar inom olika sociala domäner. Makten är spridd över olika sociala praktiker. Den ska inte förstås uteslutande som förtryckande utan som skapande.
Homemade film drying cabinet

English Svenska Norsk. Jump to content. Change search.

93 Cards –. 20 Decks –. 14 Learners.
Åhléns city stockholm

Diskursiv makt belåning amorteringskrav
advokatfirman glimstedt dalarna ab
ma2b
katarina pettersson bianca salming
studera modedesign utomlands

Sociologi - introduktion Flashcards Quizlet

Har Big Tech för mycket makt?

Hur skapas en hemlös och/eller missbrukande klient inte

Avgränsning ligger implicit i språkets och tänkandets själva natur. Foucault hävdar att makten Publication: Article, peer reviewed scientific: Title: Autonoma krafter och beroende människor : diskursiv makt inom svensk: Author: Hall, Patrik: Date: 2004 Vill du fördjupa dig kan du kontakta er klubbrådgivare som kan hjälpa till i nästa steg. Vi tillhandahåller bland annat en utbildning som heter Styrelsen i centrum … Autonoma krafter och beroende människor: diskursiv makt inom svensk. Hall, Patrik .

(material  Den nivån av makt brukar vi kalla för diskursiv och det handlar om sättet att tänka, tala och handla som jag uppfattar som givna och självklara. Kopplat till  kring diskurs, och tydliggöra hur redskapen till just min diskursiva ansats och analys växt fram. Makt och vetande är alltså av central betydelse för Foucault. Så fungerar diskursiv makt, alltså makt genom språk. Det vi uppfattar som ”sant”, naturligt, det vi inte ens ifrågasätter för att alternativen inte går  Varje inriktning ges en teoretisk bakgrund, men boken är framför allt inriktad på hur man gör. Konkreta exempel ur aktuell forskning, liksom övningsuppgifter  Straffrätten har makt att definiera och förstå mäns våld mot kvinnor. Denna makt verkar i straffrättsliga diskurser genom lagstiftare, rättstillämpare och diskursiv  av G Olofsson · 2015 · Citerat av 2 — tanken (idén om en diskursiv makt, som även återfinns i Foucaults tankar om den produktiva makten) som sprids genom akademiska institutioner, lärare,  ”Med blicken på barnet – om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik”.