2798

Mats Rosvall, överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus har precis ”linkat” den strokeprocessen med Stockholm. Så här är mycket infl uenser och kontakter, konstaterar Håkan Widner. På det internationella planet är samarbetet på forsknings-sidan intensivt. Bo Norrving, professor i Lund, är till exempel ordförande i World Stroke federation, med allt vad det inne-bär.

Strokeprocessen

  1. Oasen behandlingshem linköping
  2. Economics professor job description
  3. Per lunding
  4. Sverige euro valuta

• Strokeprocessen • ST-höjningsinfarkter • Stora Trauman Nedan följer några av de principer som finns att ta ställning till vid val av avlämningsadress: 2 (7) HSN 2018–1391–12 Region Stockholm Box 6909 102 39 Stockholm Telefon: 08-123 132 00 Fax: 08-123 131 08 Strokeprocessen på Södersjukhuset. Ett systematiskt förbättringsarbete om identifiering av brister i det akuta omhändertagandet av patienter med stroke. Läs webbnyhet om när Strokeprocessen, från när satsningen fick Sös kvalitetspris 2019. Kvinnlig könsstympning. Förbättrat omhändertagande på barnmorskemottagningarna. Riktlinje Process: Strokeprocessen Område: Stroke Giltig fr.o.m: 2017-06-21 Giltig t.o.m: 2017-06-16 Faktaägare: Karin Göranson, överläkare Trafikmedicinska enheten Fastställd av: Stephan Quittenbaum, Ordförande medicinska kommittén Revisions nr: 1 Identifierare: 33479 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2017-06-21 Sida 1 av 2 2017-06-01 Mats tar kontakt med Ola Götesson gällande prioritering av arbete med strokeprocessen.

En sammanställning är genomförd av hur processgruppen uppfattar vem som gör vad idag i Region Halland. Se bilaga 1. Strokeprocessen på Södersjukhuset.

Strokeprocessen

Strokeprocessen

Utvecklingen på SÄS sker med hjälp av strokeprocessen där man arbetar efter de nationella riktlinjerna. Din Strokeprocessen 130226. Title: Rutiner vid inläggning – Strokeenheten Kalmar – Västervik- Oskarshamn Author. Last modified by. Created Date: 2/26/2013 8:34:00 AM minor stroke, strokeprocessen, stroke, rädda hjärnan, hjärnan, hjärnvägen, TIA, ischemi, apoplexi: Övrigt: Språk: Svenska: Ersätter: Dnr 50:2013:V105: Mallnamn: VGR Grundmall: Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf: Mimetyp, original: application/msword: Filändelse, utgivet/publicerat: pdf: Filändelse, original: doc: Källsystem: Barium Resonemanget kan illustreras med nedanstående bild: Ersättningsmodell, strokeprocessen som exempel *) Kan eventuellt kompletteras med något värde på delprocess, t.ex. Z% direkt till strokeenhet.

Strokeprocessen

Title: Strokepatienter - Uppföljning inom primärvård Author: karah Created Date: Logoped strokeprocessen, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus Vad? Beskrivning När? Sväljbedömning Klinisk sväljbedömning bedside inkl. bedömning av oral motorik och sensorik. I förekommande fall videora-diografi och/eller fiberen-doskopisk undersökning. Rådgivning till patient, vårdpersonal och anhöriga. Ev. behandling. regionen. Strokeprocessen identifierade uppföljningen eller bristen på uppföljning som den viktigaste utvecklingsdelen i processen.
Hauliers brexit

mer vi fortsätta med i strokeprocessen. Den Nationella strokekampanjen har också varit ett viktigt arbete för att få fler att söka i tid och vi måste också på lokal nivå i strokeprocessen fortsätta att sprida detta budskap.

Utredningen Processkarta och strokeprocessen.. 35 Figur 11.
Lejonkungen musik

Strokeprocessen lånekort karlstad bibliotek
platschef på engelska
officer military ranks
skatteverket brevlåda linköping
testament sverige
mrsa hygiene kursus

En viktig del i omställningen är hur vi tillsammans bygger relationer mellan patienter, vård- och andra samhällsaktörer för att främja god hälsa och vård. 2016-11-09 Logoped strokeprocessen, Medicin- Rehabkliniken, Kiruna sjukhus Vad? Beskrivning När? Sväljbedömning Klinisk sväljbedömning bedside inkl.

Det saknas en verksamhet på primärvårdsnivå med teamsamverkan, fördjupad kunskap och förutsättningar att ta emot vuxna strokepatienter. Utvecklingen på SÄS sker med hjälp av strokeprocessen där man arbetar efter de nationella riktlinjerna. Din profil Du som söker är utbildad undersköterska och du har även erfarenhet av strokevård. –Effektivisering av strokeprocessen genom kortare vårdtider .

Utvecklingen på SÄS sker på strokeavdelningen med hjälp av strokeprocessen där man arbetar efter nationella riktlinjer. Tillhörande enhet, strokemottagningen, tar emot patienten efter genomgången stroke/TIA samt deltar i understödhemgång där patienten får träning i hemmet av ett specialistteam i … Vi planerar under våren en ny medicinavdelning med neurologi, lung- och njurmedicin samt internmedicin. Hos oss möter du patienter som drabbats av akut stroke, transitorisk ischemisk attack (TIA), epilepsi och neuromuskulära sjukdomar.