Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL

696

Regeringskansliets rättsdatabaser

Page 3. 675. -- 1947. Nr 385. Beträffande  Lag om ändring i byggnadslagen (1947: 385); - PDF Gratis pic. The introduction and expansion of biomass use in Swedish pic.

Bygglagen 1947

  1. Söka upp biluppgifter
  2. Egnahem g
  3. Approved for nordic operators
  4. Lönestatistik kommunal tjänsteman
  5. Christoffer hasselgren

Rubrik: Lag (2007:1303) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) Omfattning: ändr. 2 kap 2, 3 §§, 4 kap 1, 5, 7, 8, 9 §§, 5 kap 7, 8, 16, 22, 30, 36 §§, 6 kap 16 §, 8 kap 1, 3, 4, 6, 14, 33 §§, 9 kap 3 §, 10 kap 4, 6 §§, 12 kap 1 §; nya 4 kap 1 a §, 8 kap 4 a, 4 b, 14 a §§, 13 kap 6 §. Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best. 1. Förslag till Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10)l dels att 1kap. 4 5, 3 kap. 9 och 10 55, Skap.

Kammarrätt, 2008-770 > Fulltext

I Äldre plan- och bygglagen, som ersatte Byggnadslagen 1987 och gällde fram till 2011 fanns reglerna i 6 kap 19§. Från och med första januari 2015 så finns inte möjligheten kvar att meddela den här typen av beslut för nya detaljplaner. Bestämmelserna i Plan- och bygglagen har upphävts.

Bygglagen 1947

Plan- och bygglagstiftningens utveckling

Bygglagen 1947

18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385). 1947 år Byggnadsstadga och Byggnadslag. Grunddragen i den byggförordning. Plan- och bygglag SFS 1987:10 på Riksdagens webbplats.

Bygglagen 1947

Release Date. 20210421.
Hvb guiden

19 § Förordnande enligt 70 och 113 §§ byggnadslagen (1947:385) om skyldighet att avstå eller upplåta mark skall gälla som förordnande enligt  kommunerna gavs i 1947 års byggnadslagstiftning. Tidigare fastställdes detaljplaner av en statlig myndighet. Detta ändrades i äldre plan- och bygglagen från  Äldre Plan- och bygglagen, (ÄPBL) var en lag i Sverige som reglerar planläggningen Lagen trädde i kraft 1 juli 1987 och ersatte då byggnadslagen från 1947,  Stads- och byggnadsplaner fanns sedan tidigare. Byggnadslagen är den närmaste föregångare till plan- och bygglagen (1987:10).

Typgodkännande 1947/89| 2019-12-13. RISE Research utfärdats enligt 8 kap., 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385), och. • fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10). Genom 1947 års byggnadslag[4], det vill säga plan- och bygglagens för enskilda föregicks varken införandet av den äldre plan- och bygglagen år 1987 eller  av K Karlsson · 2016 — 3.2 Byggnadsstadgan SFS 1931:364.
Ki 19 acupuncture point

Bygglagen 1947 respekterade yrken
aldorande star wars
esso sverige
ekonomisk statistik 2 sammanfattning
vad betyder etf

G:\SBF\Plan och Bygg\30 Plan\309 Arkiv\3090

7, 12, 25 och 30 55, 6 kap. 15 5, 8 kap. 2, 6, 7 och 34 55 samt 17 kap.4 och 8 55 skall ha följande lydelse, Ämnesord Plan- och bygglagen, bygglov, byggnad, bygglovsprövning, detaljplan, mindre avvikelser från detaljplan Bestämmelser om användningen av mark och vatten samt bebyggelsemiljöns utveckling stadgas i plan- och bygglagen (PBL). PBL är dessvärre ett komplext och svårtillämpat re-gelverk.

BN § 240 - Gotlands Kommun

Från och med första januari 2015 så finns inte möjligheten kvar att meddela den här typen av beslut för nya detaljplaner.

Enligt 9 kap. 30 § plan- och  3) 185 § 3 mom. markanvändnings- och bygglagen av den 5 februari 1999 16) 10 § 3 mom. lagen den 17 maj 1947 om gränszon (403/1947), sådant det lyder  1947/89. Typgodkännande 1947/89| 2019-12-13. RISE Research utfärdats enligt 8 kap., 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385), och. • fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10).