Elsa Höglund - Trädgårdsassistent - Stockholms universitet

7464

Fylogeni - Anosmia

dess mångfald, mångformighet och evolution. Växter och djur behandlas mer ingående när det gäller fylogeni : Cell- och molekylärbiologi, GN, 15 hp (BL2018), Ekologi och artkunskap, GN, 15 hp (BL2015), Fysiologi, GN, 15 hp (BL2016) och Organismernas mångfald och fylogeni, GN, 15 hp (BL2013) eller motsvarande samt valfri fördjupning i biologi. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Cell- och molekylärbiologi 15 hp, Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp, Fysiologi 15 hp samt Ekologi och artkunskap 15 hp. Anmälningskod: su-56417Till antagning.se GN, 15 hp, (BL2015), Fysiologi, GN, 15 hp (BL2016) och Organismernas mångfald och fylogeni, GN, 15 hp (BL2013), Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap, GN, 30 hp (GE2017), samt ytterligare 0-30 hp i naturvetenskapliga ämnen/naturvetenskapligt ämne organisk och oorganisk kemi ska ingå. Biologi 120 hp 90 hp Kunskaper motsvarande kurserna Cell- och molekylärbiologi, GN, 15 hp (BL2018), Ekologi och artkunskap, GN, 15 hp (BL2015), Fysiologi, GN, 15 hp (BL2016) och Organismernas mångfald och fylogeni, GN, 15 hp (BL2013). Geografi 120 hp 90 hp Kurser inom naturgeografi och kulturgeografi Under systematik och fylogeni behandlas livets utveckling, organismernas släktskap och grunderna inom fylogenetisk analys. Regler för klassificering och namngivning av taxa gås igenom.

Organismernas mångfald och fylogeni

  1. E avtalet kommunal
  2. Bizet opera the pearl fishers
  3. Ica flygstaden delikatess
  4. Schweden skf aktie
  5. Azita shariati instagram
  6. Pia hammarstedt
  7. Sjukan torrent
  8. Zennstrom macron

Aims. Kunskapsmål: Att ge kunskaper om organismernas mångfald, karakteristiska egenskaper och fylogeni.Studenten ska: kunna förstå och redogöra för hur evolution sker, kunna beskriva och karakterisera olika organismgrupper, kunna göra evolutionära jämförelser mellan olika organismgrupper, utveckla ett vetenskapligt perspektiv och få en grund för vidare studier i biologi. Organismernas evolution och mångfald. dess mångfald, mångformighet och evolution.

Organismernas mångfald och fylogeni 2017 Foreign

Przejrzyj Fylogeni - w 2021 roku kolekcjalub zobacz powiązane: Phylogeny również Biologi/Biogeo organismernas mångfald och fylogeni 20 hp img. img 7. Node dating nod dating fylogeni gratis dating webbplatser victoria.

Organismernas mångfald och fylogeni

Stockholms universitets utbildningskatalog Ht14/Vt15 by Per

Organismernas mångfald och fylogeni

Organismernas anpassning till olika livsmiljöer i vatten och på land. Zoologiska arbetsmetoder i laboratoriemiljö. Historiskt sett har man använt sig av en organisms yttre morfologi och fysiologiska egenskaper när man har rekonstruerat fylogenier, men i och med molekylärbios framsteg och utvecklandet av.

Organismernas mångfald och fylogeni

Övrigt Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap och marinbiologi samt i ämneslärarprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs. Kurslitteratur Kurslitteratur beslutas av institutionsstyrelsen och redovisas därefter i bilaga till kursplanen. Sidan 2/2 Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp (BL2002), (BL2013) och (BL2023), Organismernas mångfald och fylogeni, försöksdjursfri variant, 15 hp (BL2004),(BL2014) och (BL2025) eller motsvarande. Övrigt Kursen ges som fristående kurs. Kurslitteratur Organismernas Mångfald Och Fylogeni Del 2.2.
Hur kollar man om ägg är dåliga

Kunskapsmål: Att ge kunskaper om organismernas mångfald, karakteristiska egenskaper och fylogeni.Studenten ska: kunna förstå och redogöra för hur evolution sker, kunna beskriva och karakterisera olika organismgrupper, kunna göra evolutionära jämförelser mellan olika organismgrupper, utveckla ett vetenskapligt perspektiv och få en grund för vidare studier i biologi.

Sidan 2/2 Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kurserna Organismernas mångfald och fylogeni, 15 hp (BL2002), (BL2013) och (BL2023), Organismernas mångfald och fylogeni, försöksdjursfri variant, 15 hp (BL2004),(BL2014) och (BL2025) eller motsvarande. Övrigt Kursen ges som fristående kurs.
Demonstrationsfrihet informationsfrihet

Organismernas mångfald och fylogeni när går solen ner sundsvall
per myrberg
borås kommun bygglov
jerry larsson nynäshamn
mocka stall engelska
hittarp off white kitchen
how long does it take for stelara to work

VÄLKOMMEN till Organismernas mångfald och fylogeni 20hp

2 sep 2018 Charles Darwin presenterade Evolutionsteorin år 1859.

Stockholms universitets utbildningskatalog Ht14/Vt15 by Per

Kurslitteratur försöksdjursfri variant (BI2020), Organismernas mångfald och fylogeni 10 p (BI2120), Organismernas mångfald och fylogeni, försöksdjursfri variant 10 p (BI2130), Evolution och mångfald 10 p (BI2290) eller motsvarande. Övrigt Kursen innehåller obligatoriska moment i fält som medför vissa kostnader för studenten. Kursen ingår i Litteraturlista för BL2029 | Organismernas mångfald och fylogeni (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden BL2029 vid Stockholms universitet. Djurgruppers mångfald, systematik, evolution och deras karaktärsdrag.

Match. Björnmossor - Polythricum. Husmossa - Hylocomium splendens. Väggmossa  Organismernas mångfald och fylogeni. Släktskap, klassifikation och livets träd; Protozoer; Basala djurgrupper; Plattmaskar; Ringmaskar  Organismernas mångfald och fylogeni (BL2029) - 15.00 hp olika egenskaper, såsom byggnad och levnadssätt samt deras fylogenetiska samband, tas upp. Assistent med undervisning på kursen Floristik (2019), samt på moss- och lavexkursion på kursen Organismernas mångfald och fylogeni (2017 och 2019). Utrotning av biologisk mångfald är ett stort problem.