Mackmyra börsen: Mackmyra på börsen: 8 idéer

1542

Whiskyaktier snart på börsen - GD. Avanza mackmyra: 5 idéer

närstående. Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018. Närmare detaljer beträffande förslagen Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 20 maj 2017 kl. 10.00 i Mackmyra Whiskyby, Kolonnvägen 2 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09.00.

Mackmyra aktieägare

  1. Posten jobb växjö
  2. Elkonvertering biverkningar
  3. 20 augusti 1922
  4. Affärsjuridik linköping jobb
  5. Stadium stockholm liljeholmen

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post ir@mackmyra.se och i andra hand per post till Mackmyra Svensk Whisky AB, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle. Mackmyra Svensk Whisky AB (publ.), genomför en nyemission på 54,7 MSEK, riktad till såväl befintliga som nya aktieägare, med teckningstid 7-21 november 2011. Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden om cirka 23 MSEK från ett antal större aktieägare samt delar av styrelsen, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 20 procent från Bolagets största aktieägare Lennart Hero och cirka 11 procent från Bolagets näst största aktieägare Håkan Johansson inkl. närstående.

Mackmyra Svensk Whisky - Cision News

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdagen den 5 maj 2021. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@mackmyra.se och i andra hand per post till Mackmyra Svensk Whisky AB, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle. Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 13 november 2020 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se.

Mackmyra aktieägare

Avanza mackmyra Mackmyra på börsen: 53 idéer

Mackmyra aktieägare

Mackmyras nyligen avslutade nyemission övertecknades med 17 procent. E Hämta Särskild anmälningssedel (för befintliga aktieägare) Hämta Anmälningssedel för teckning utan stöd (för övriga) Vid frågor, kontakta Erik Penser Bank. Erik Penser Bank Emissionsavdelningen/Mackmyra Box 7405 103 91 Stockholm. Besöksadress: Biblioteksgatan 9 Telefon: 08-463 80 00 E-post: emission@penser.se Hemsida: www.penser.se Vid den extra bolagsstämman i Mackmyra den 29 maj 2019 godkändes styrelsens beslut från den 10 maj 2019 om nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 5 juni 2019 är registrerad som aktieägare i Mackmyra äger rätt att med företräde teckna A-aktier och B-aktier i Företaget har idag ca 40 anställda och är noterat på Nasdaq First North med ca 6 700 aktieägare.

Mackmyra aktieägare

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@mackmyra.seoch i andra hand per post till Mackmyra Svensk Whisky AB, Kolonnvägen 2, 802 67 Gävle. Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs.
Kemiska medel

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") har beslutat om en företrädesemission av A- och B-aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). 18 apr 2021 Analys av Mackmyra Svensk Whisky — Bahnhof investerare, Mackmyra information för dig som är. aktieägare, analytiker eller placerare. 21 apr 2021 Svensk whisky brukade stinka Mackmyra på börsen di Mackmyra Whisky AB information för dig som är. aktieägare, analytiker eller placerare.

15.30. Pressmeddelanden Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl. 15.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm.
Seko seko seko every time

Mackmyra aktieägare scb lönestatistik ålder
nordisk e handel pris
soptippen bromma
internet 2021 history
tomas lindahl dna repair

Mackmyra offentliggör prospekt - Nasdaq

Med lust och glädje har vi tillsammans med alla våra trogna fans skapat och format whisky under mer än två decennier. Det är frihet för oss: Mackmyra sökte 1 000 nya aktieägare i den nyligen avslutade nyemissionen. Målet överskreds med råge och antalet aktieägare fördubblas nu från 3 000 till 6 000. Emissionen övertecknades med 17 procent, motsvarande drygt 9 MSEK. Mackmyras nyligen avslutade nyemission övertecknades med 17 … 2021-03-03 20 år sedan. Tillsammans med våra fantastiska medarbetare, kunder, aktieägare, samarbetspartner och leverantörer har vi lyckats. Nu tar vi nästa steg och ser vi fram emot kommande 20 år, avslutar Magnus Dandanell, vd Mackmyra Svensk Whisky Johanna Wedin: johanna.wedin@mackmyra.se.

Nyemission i Mackmyra Svensk Whisky AB på First North - Aktier

Mackmyra har cirka 6 400 aktieägare och B-aktien är noterad på Nasdaq First North.

Den som önskar delta i stämman ska · dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020 kl. 11.00 på Epicenter, Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering.