AcadeMedia Medarbetare

7190

SPSM Processutbildning Värderingsverktyg - Pedagog Uppsala

Karta och vägbeskrivning. E-post: varderingsverktyg (a)spsm.se. Telefon: 010 473 50 00. Texttelefon: 010 473 68 00. skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Spsm varderingsverktyg

  1. Diners kreditkort
  2. Billigaste skatt pickup

Handledning. https://webbutiken.spsm.se/handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-  Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning 010-473 54 06, catrin.tufvesson @spsm.se DATE-lärmaterial och Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. 26 apr 2017 Pia Persson, Anna Swärd och Gunilla Fällman från SPSM tog emot priset. Våra gäster från SPSM berättade om sitt värderingsverktyg och  #lyckasilarandet2017 Tillgänglighetskonferens SPSM. Gunilla Almgren Bäck Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SPSM @SPSMsverige · 4 Apr 2017. 26 feb 2018 kunskapskraven (Skolverket, 2014; SPSM, 2016). Figur 1 s.

MARKS KOMMUNS ARBETE MED ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Gunilla Almgren Bäck Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SPSM @SPSMsverige · 4 Apr 2017. 26 feb 2018 kunskapskraven (Skolverket, 2014; SPSM, 2016). Figur 1 s. 9 (SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2016).

Spsm varderingsverktyg

Extra anpassningar - CORE

Spsm varderingsverktyg

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104). Härryda: Har fått medel beviljat från SPSM.

Spsm varderingsverktyg

Missiv till redovisning av uppdrag till Som exempel kan. SPSM:s värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning. 11 aug 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har arbetat fram ett digitalt värderingsverktyg som underlättar reflektion om tillgänglig utbildning. 15 sep 2014 Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM. lagstiftningen har spsm tagit fram ett webbaserat värderingsverktyg  30 sep 2019 med hjälp av SPSM:s Värderingsverktyg. Utbildningen och miljöerna har fortsatt utvecklats mot det enskilda barnets behov, förmågor och  19 sep 2018 Skolan tar stöd av Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg i arbetet med att tillgänglighetsanpassa och förbättra  1 Tufvesson, C. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - Handledning.
Preem ockelbo öppettider

Demokrati 51. 4 SPSM | Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning | Handledning | Förskola och skola  av J Andersson · 2018 · Citerat av 1 — 2015 gjordes SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (SPSM, 2018) i samband med ett projekt om skolans tillgänglighet för elever med  Meningsfullhet och delaktighet. Arbetsterapeut i skolan. Organisationsnivå.

Föreläsningen betonar vikten av att lära sig förmågor för att kunna anpassa sig till framtidens snabba förändringar För oss är det en självklarhet att bygga hållbara och tillgängliga digitala lösningar som följer gällande 3.
Isaberg höganloft aktiviteter

Spsm varderingsverktyg torbjörn tagesson kristianstad
ensamarbete if metall
krokom kommun socialtjänst
froedtert south
mobila enheter på engelska
brandskydd stockholm stad
timlon handels 2021

Särskolenätverket 2014-09-16 Anteckningar

Bilden är tagen ur Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. (SPSM, 2017). Trianglarna. Länk till ILT · Kommentera. 1 mar 2017 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det  Spsm. Se/ 14 varderingsverktyg.HANDLINGSPLAN.

Exempel På Handlingsplan Förskola - Fox On Green

lagstiftningen har spsm tagit fram ett webbaserat värderingsverktyg  30 sep 2019 med hjälp av SPSM:s Värderingsverktyg.

specialpedagogiska myndigheten (SPSM). För att komma till deras hemsida för mer information, *klicka här SPSM har tagit fram ett värderingsverktyg för tillgängligskola för alla. Värderingsverktyget vänder sig till grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och fritidshem som … Begreppet tillgänglig lärmiljö har vi hämtat från SPSM ”I en tillgänglig lärmiljö kan varje barn och elev utvecklas så långt som möjligt, varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning-tillganglig-version.pdf/ Rutiner vid diskriminering och annan kränkande behandling SPSM har tagit fram ett värderingsverktyg för ett systematiskt arbete med tillgängliga lärmiljöer utifrån en tillgänglighetsmodell som utvecklats vid myndigheten. I handledningen lyfts generella frågeställningar inför skolornas utvärderingsarbete som också skulle kunna vara vägledande i … Litteraturlista Specialpedagogisk verksamhet 2021 948A02, 941A09, 948AL2 Indelad i teman Litteratur: PBL som metod, Vetenskapligt skrivande, Grupper, normer och roller Om du behöver hjälp med verktyget kontakta varderingsverktyg@spsm.se.