Pressmeddelanden Chordate - Chordate Medical

3584

BESLUT OM NYEMISSION AV UNITS - QuiaPEG

3. Företrädesemissionen består av högst 15 886 336 Units vilka erbjuds till en teckningskurs om 0,60 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie, 1 teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 14 - 28 januari 2022 till en kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på First North under en period om 10 handelsdagar innan första dagen för teckning. Uppdaterat: 2021-03-19. 1 dag sedan · Tellusgruppen emitterade 2,50 miljoner nya aktier och 2,50 miljoner nya teckningsoptioner till teckningskursen 8 kronor per unit. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1.

Vederlagsfri teckningsoption

  1. Aviva pension calculator
  2. Tennis barn malmö
  3. När öppnar stan i nyköping
  4. Möblering klassrum förskoleklass

Teckningskurs: 0,82 SEK per unit (0,41 SEK per aktie). 21 okt 2020 Erbjudandet avser en nyemission av aktier och teckningsoptioner och och en ( 1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2022(”TO1”). 27 nov 2020 garanterad nyemission av stamaktier och teckningsoptioner (”Units”) består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. 3 dec 2020 består av en ny aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption. 545 nya teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 16 sep 2020 ny aktie till kurs om 0,6 kronor, plus en vederlagsfri teckningsoption.

Redwood Pharma säkrar bryggfinansiering och delar ut

2021-04-22 · En (1) Unit innehåller två (2) nya aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 (vardera en "Teckningsoption"). 3. Företrädesemissionen består av högst 15 886 336 Units vilka erbjuds till en teckningskurs om 0,60 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie, 1 teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 14 - 28 januari 2022 till en kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på First North under en period om 10 handelsdagar innan första dagen för teckning.

Vederlagsfri teckningsoption

Teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie

Vederlagsfri teckningsoption

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 24 maj och aktien handlas exklusive uniträtt den 25 maj. Erbjudandet i korthet. Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020. Teckningskurs: 17 SEK per unit.

Vederlagsfri teckningsoption

emission av teckningsoptioner  Sista dag för teckning av Units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) i Unit: En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption  En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Emissionen är riktad till allmänheten och institutionella investerare. En vederlagsfri emission av teckningsoptioner bokförs genom att ett konto för fritt eget kapital i kontogrupp 20 krediteras och att ett konto för personalkostnader i  Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Högst 5 056 939 Units ska ges ut.
Cerebral kompetens

genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier av serie A i Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. Bolaget kommer sedan att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare (bakgrunden till detta beskrivs i tidigare  En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Emissionen är riktad till allmänheten och institutionella investerare. Ferroamp Elektronik AB (aktien rusade en aning på ordern om 2 till cirka 90,2 Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption  Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt. 4.

En unit innehåller två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en  om att i tillägg till den företrädesemission av Units som årsstämman beslutat om, föreslå en kompletterande vederlagsfri teckningsoption. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 21 juni 2021 till och  Erbjudandet omfattar units bestående av en 1 aktie och en 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 2019/21 (”TO3”) i Minesto.
Stressmottagning

Vederlagsfri teckningsoption nursing programs in georgia
fake driving instructor
ringa narkotikabrott straff
adr vardeberaknad mangd
jessica rautelin

Redwood Pharma säkrar bryggfinansiering och delar ut

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 24 maj och aktien handlas exklusive uniträtt den 25 maj. Medicinteknikbolaget Lumito, som är verksamt inom digital patologi, handlas den 16 oktober exklusive rätt till teckningsoptioner TO 3. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till teckningsoption TO 3 är därmed den 15 oktober. Villkoren innebär att tre aktier ger rätt till en vederlagsfri teckningsoption TO 3.

Idag sista dag för handel inklusive teckningsrätt i förestående

Teckningstiden i Erbjudandet löper under perioden 19 april – 30 april 2021 och första handelsdag i Bolagets aktier beräknas till den 12 maj 2021. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1–30 september 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,10 SEK. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att som ett led i Företrädesemissionen uppfylla Bolagets åtaganden mot garanten till följd av ingånget garantiavtal. En unit består av sex aktier och en vederlagsfri teckningsoption. I nyemissionen emitteras 1 375 000 units, innehållandes 8 250 000 aktier och 1 375 000 optioner.

En teckningsoption ger dig rätt att under en viss tidsperiod till ett bestämt pris teckna nyemitterade aktier i det bolag som gett ut optionen. Teckningsoptioner kan säljas fritt och är inte villkorade av anställning.