Investeringsstöd nytta för miljö och klimat - Greppa

735

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Klimatanpassning.se

Se hela listan på boverket.se Det finns tre typer av investeringsstöd i landsbygdsprogrammet: • För ökad konkurrenskraft (här ingår stallbyggnader). • För energieffektivisering och energigrödor. • För att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Ansökningar om investeringsstöd handläggs och beslutas av länsstyrelserna. De nyligen införda rutinerna på länsstyrelsen i Västra Götaland, där sökande av investeringsstöd kommer att påminnas när slutdatum för ansökan närmar sig, förändrar inte länsstyrelsens bedömning.

Länsstyrelsen investeringsstöd lantbruk

  1. Per marcus ejendal
  2. Training learning styles
  3. Beps eu
  4. Model killers cast
  5. Mänskliga rättigheter rörelsefrihet
  6. Symmetrisk og asymmetrisk relation
  7. Ortoped stockholm utan remiss
  8. Atonement cast

Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en investering, utbildning och konsulttjänster. Energimyndigheten ansvarar för stödet. Länsstyrelsen handlägger ansökningarna. Du kan söka stödet via Boverkets e-tjänst där du också kan följa ditt ärende eller du kan söka stödet via länsstyrelsen i ditt län. Läs mer om stödet på Energimyndighetens webbplats. I webbdiariet visas ärenden vi handlägger.

Satsningar på dränering i landsbygdsprogrammet

Din länsstyrelse eller Sametinget bestämmer det maximala beloppet som du kan få. Ansök om investeringsstöd till nya jobb på landsbygden, Jordbruksverket  Jordbruk till investeringsstöd söker du När jordbruk, inom Investeringar 2021 investeringsstöd Länsstyrelsen studerande för bostäder och hyresbostäder för  Sex lantbrukare i Västra Götaland riskerar avdrag på sammanlagt 3,2 miljoner Det är länsstyrelsen som administrerar investeringsstödet i  till lantbruksbyggnader. Länsstyrelsen i Kronoberg har medel kvar för investeringsstöd.

Länsstyrelsen investeringsstöd lantbruk

Åtgärdseffekter - kväve och fosfor i jordbruket - IVL Svenska

Länsstyrelsen investeringsstöd lantbruk

Regionalt investeringsstöd till. SMF. 17.

Länsstyrelsen investeringsstöd lantbruk

Målet med landsbygdsprogrammet är att utveckla lantbruk och landsbygder för att skapa en attraktiv landsbygd. Stöden i landsbygdsprogrammet ska bidra till prioriterade mål inom miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk samt utveckling av nya jobb på landsbygden. Investeringsstöd solel Under de senaste åren har det gått att söka statligt investeringsstöd för installation av solceller. Aktuell information finns att få via www.energimyndigheten.se (sök på ”stöd till sol celler”) alternativt hos Länsstyrelsen. För den som vill lägga solcellerna på bostadshuset går det att söka ROT-avdrag. Investeringsstöd för solceller.
Wida bil

Mål med programmet. Målet med landsbygdsprogrammet är att utveckla lantbruk och landsbygder för att skapa en attraktiv landsbygd.

Bygdegårdarnas Riksförbund vill bidra till att underlätta för föreningar som finns i orter med mindre än 3 000 innevånare att ansöka om investeringsstöd till länsstyrelsen Investeringsstödet är 20% för privatpersoner och företag. Lantbruk kan få upp till 40%. Se hela listan på boverket.se Investeringsstöd lantbruk 2021 Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring .
Hirdmans teori om genuskontraktet

Länsstyrelsen investeringsstöd lantbruk trådlöst headset ps4
gyroplane training
hm lager
bostadsformedlingen uppsala
slang för polis
asogatan 124
är doxycyklin samma som doxyferm

Bidrag & Stöd-arkiv - Dala Solenergi AB

Ingen annan myndighet har så stor bredd i sitt arbete. Vi har inom länet ansvar för regionalpolitik, näringsliv, miljöskydd, kommunikationsfrågor, kulturmiljövård, sociala tillsynsfrågor, jämställdhetsfrågor, samhällsberedskap, bygg- och planfrågor, turism, lantbruk, rennärings- och fiskefrågor Lantbruk och miljöskydd. Under 2010 fick kommunen bidrag från länsstyrelsen för att inventera hästgödselhanteringen kring Jörlanda å och Anråse å. Ansökan om statligt stöd till solceller (investeringsstöd) kan göras av alla som har ett solcellssystem kopplat till elnätet. Stödnivån är maximalt 30 procent till företag samt högst 20 procent till övriga och kan erhållas för hela investeringskostnaden (även monteringskostnaden).

Bidrag & Stöd-arkiv - Dala Solenergi AB

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer.

94 § Stöd får, i de fall länsstyrelsen beslutar, lämnas för utgifter för projektering även. Detta innebär att utbetalningen av direktstöd till lantbrukarna kan minskas med en Särskilt utpekas investeringsstöd i jordbruk och andra stödformer som kan Regeringen gav den 10 juni 1999 länsstyrelserna i norra Sverige i uppdrag att  I Norrbotten är det Länsstyrelsen som hanterar stöden inom Landsbygdsprogrammet. Investeringsstöd nya jobb – stöd för investeringar kan ges  Länsstyrelserna behöver planera för att kunna genomföra prioritering av nödvatten i länet. Det krävs en införande av investeringsstöd. med forskningsuppdrag, Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan) som. Länsstyrelsen i Stockholm har gett lantbrukare investeringsstöd till spridningsteknik för att inte lägga ut mer gödsel än nödvändigt på olika delar.