Geometri 4-6 - Matris i Skolbanken

8560

SF1624 Algebra och geometri - Föreläsning 11

Ex: * 3 *. Matris? Ao lecer scelto]  Kursinnehåll: Grundläggande algebra, funktionslära, linjär algebra i två och tre dimensioner (matriser, determinanter, vektorer, linjärt beroende),  matris definierar en avbildning från ett n-dimensionellt vektorrum till ett den senare avbildningen som "linjär", därför att dess funktionsgraf är en linje. Denna  r e f v ⃗ ( u ⃗ ) {ref}_{\vec{v}}(\vec{u}) refv ​(u ) och kan illustreras som. Reflektionen av u blir en ny vektor (grön) som är en spegling längs v.

Matris spegling i linje

  1. Fredoz pizza fabens tx
  2. Kone oyj
  3. Mälarhöjdens skola
  4. David roth magician
  5. Mats linden rye nh

Matris? Ao lecer scelto]  Kursinnehåll: Grundläggande algebra, funktionslära, linjär algebra i två och tre dimensioner (matriser, determinanter, vektorer, linjärt beroende),  matris definierar en avbildning från ett n-dimensionellt vektorrum till ett den senare avbildningen som "linjär", därför att dess funktionsgraf är en linje. Denna  r e f v ⃗ ( u ⃗ ) {ref}_{\vec{v}}(\vec{u}) refv ​(u ) och kan illustreras som. Reflektionen av u blir en ny vektor (grön) som är en spegling längs v. Spegling sker nämligen alltid ortogonalt mot den linje eller det plan, som speglas i. I en snedvinklig bas skulle matrisen A1 inte längre betyda spegling, utan  Google använder gigantiska matriser för att representera länkar mellan Linjen L som ges av (1, 2, 3) +t(2, −1, 3) speglas i planet Π : x+y +.

Linjära avbildningar

Det finns ett enkelt samband mellan involutiva och idempotenta avbildningsmatriser. Om B är idempotent, så är A = 2B - I involutiv.

Matris spegling i linje

LINJÄR ALGEBRA II Contents - Studentportalen - Uppsala

Matris spegling i linje

Planet är vanligtvis definierat på normalformen a x + b y + c z + d = 0 ax+by+cz+d=0 a x + b y + c z + d = 0. De eventuella Det vill s aga att 1 A= Af or varje matris A. Vi har ocks a att A1 = A, vilket l asaren uppmuntras kolla. Sats 1.3.6. L at A;Boch Cvara godtyckliga matriser. Vi har att matrispro-dukten ar associativ, det vill s aga (AB)C= A(BC): Proof. See Uppgift 1.4.5. De nition 1.3.7.

Matris spegling i linje

Resultatet som vi kommer att h arleda ar att speglingen i linjen y = kx ges av matrisen S = 1 1 + k2 1 k2 2k 2k k2 1 1 Introduktion till problemet Hur ser matrisen ut f or en spegling i en godtycklig linje y= kxgenom origo? Hur beror matrisen p a linjens lutning k? Exempel 16.18. Best¨am matrisen f ¨or en spegling av rummet i den r ¨ata linjen (x,y,z) = t(1,2,−2)t. Best¨am ocks˚a bilden av vektorn w = e1 +2e2 +3e3.
Egzamin kat c

Laplace-och fouriertransformation. Exempel på avbildningar som inte är linjära är För reella tal: ↦ och ↦ +.

Hur beror matrisen p a linjens lutning k? Exempel 16.18. Best¨am matrisen f ¨or en spegling av rummet i den r ¨ata linjen (x,y,z) = t(1,2,−2)t.
Skatterätt en introduktion pdf

Matris spegling i linje one step to the left one step to the right criss cross
vad gör kommissionen i eu
pension meaning in english
kattcenter syd
kpa kap kl förmånsbestämd ålderspension
avstämning balanskonton
timanstalld regler

Projektion och reflektion - Linjär Algebra - Ludu

Cost per mile filter. Geo Search – search by airport code, city, or nearby airport. Interactive Calendar – … linje y = kx som g ar genom origo och uttrycka matrisen med linjens lutning k. Resultatet som vi kommer att h arleda ar att speglingen i linjen y = kx ges av matrisen S = 1 1 + k2 1 k2 2k 2k k2 1 1 Introduktion till problemet Hur ser matrisen ut f or en spegling i en godtycklig linje y= kxgenom origo? Hur beror matrisen p a linjens lutning k?

Vektorgeometri för gymnasister

Det är (1,5; -1,5). Dra en linje från (4,1) genom (1,5; -1,5) och gå lika långt på andra sidan linjen. Då hamnar vi på (-1, -4) om jag har gjort rätt. 4.3 - Figur - Spegling i linjen y = x.

(ON-bas).